Реабілітація спортсменів

Ознайомтесь перед
початком реабілітації

Міністерство охорони здоров'я

Мапа реабілітаційних центрів

Категорії реабілітації

спортивна

Профілактика

Реабілітація різних верств населення

Реабілітація в Україні є складовою частиною національної системи охорони здоров'я і соціального захисту населення. Сучасні світові тенденції розвитку реабілітації змушують приймати рішення щодо інноваційного розвитку потенціалу соціальної сфери і формування сучасних підходів, здатних вирішувати як медико-соціальні завдання забезпечення населення доступною та ефективною допомогою, так і економічні проблеми формування здорового способу життя.

Науково-технічний прогрес, висуваючи підвищені вимоги до організму людини, особливо при виконанні ним складної і високодиференційованої трудової діяльності, високий рівень інвалідизації населення , підвищення цінності висококваліфікованих кадрів внаслідок їх тривалої і фінансово витратної підготовки, наростаючий дефіцит робочої сили обумовили пріоритетний для різних верств населення комплекс заходів, об'єднаних поняттям «реабілітація».

У визначенні реабілітації ВООЗ присутні біологічний і соціальний компоненти, а реабілітація представлена в якості системи заходів як медичного, так і соціально-економічного характеру.

Метою реабілітації є відновлення або компенсація стійких розладів функцій організму і зменшення обмежень його життєдіяльності в суспільстві.

Цілями реабілітації є:

  •  відновлення самостійності і працездатності;
  •  підвищення якості життя пацієнта;
  •  зменшення обмежень його активності;
  •  підвищення резервів участі в актуальному житті;
  •  зменшення (ліквідація) факторів ризику його життєдіяльності.
Image

Медична реабілітація взаємопов'язана з іншими аспектами реабілітації, спрямованими на:

  •  відновлення людини як особистості (медико-психологічна реабілітація);
  •  відновлення і компенсацію порушених когнітивних функцій (когнітивно-поведінкова реабілітація);
  •  відновлення трудової діяльності в тому чи іншому обсязі;
  •  досягнення соціальної і економічної незалежності, інтеграцію в суспільство (медико-соціальна реабілітація).

Медична реабілітація займає серед них особливе становище, так як створює основу для всіх інших елементів системи реабілітації.

Вводячи в свій лексикон новий термін «реабілітація», медики та соціальні працівники прагнуть привернути увагу своїх колег до необхідності продовження лікувальних і соціальних заходів і після закінчення стаціонарного лікування хворого, коли вирішена задача збереження життя і підтримки структурно-функціональної цілісності органів і тканин.

Сутність реабілітації - не тільки і не стільки відновлення здоров'я, скільки відновлення або створення можливостей для соціального функціонування при тому стані здоров'я, яким після лікування володіє людина.