Реабілітація осіб з професійними захворюваннями

Реабілітація осіб з професійними захворюваннями

Професійна реабілітація - заходи з профілактики професійної деформації особистості, професійних захворювань, заходи з відновлення здоров'я та працездатності.

Медична реабілітація проводиться для працівників, які отримали ушкодження здоров'я внаслідок нещасних випадків на виробництві, та осіб з професійними захворюваннями. Проводиться лікування пацієнтів, що знаходяться на ранньому етапі реабілітації безпосередньо після важких травм на виробництві.

Серед профілів лікування:

  •  захворювання системи кровообігу;
  •  захворювання органів дихання, слуху, зору;
  •  шкірні та гінекологічні захворювання;
  •  захворювання опорно-рухового апарату;
  •  захворювання серцево-судинної і нервової систем.

Мета комплексної реабілітації - максимально відновити людину фізично, уникнути інвалідності або знизити її ступінь, допомогти повернутися в суспільство, до роботи, дати можливість самостійно обслуговувати себе і вести незалежний спосіб життя. Для кожного постраждалого розробляють індивідуальну програму реабілітації.

При цьому особлива увага приділяється своєчасному підключенню до медичних послуг цілого комплексу методик, які допомагають людині відновлювати побутові та професійні навички. Для таких цілей в реабілітаційних центрах обладнані кабінети ерготерапії (навчання звичайним повсякденним діям) і трудотерапії з різними тренажерами, що імітують певні види робіт.

Також в центрах створюються школи для постраждалих та їхніх родичів, де людей адаптують до життя з їх травмою або хворобою, навчають основним правилам самообслуговування, спілкування, роботи в нових реаліях.

Надрукувати